top of page
IMG_3896_edited.jpg

Voor wat staat mini motus

Mini Motus: “motus” is de latijnse benaming voor “beweging”. “Mini” is een leuke en zeer passende benaming voor de doelgroep. De combinatie van beide omschrijft de activiteit, namelijk de kleintjes in beweging brengen. Grammaticaal leuk door de alliteratie ‘MM’. De baseline “een stapje voor” bouwt verder op de merkbelofte en de ‘waarom’ en verwijst meteen naar de ‘eerste stapjes & ‘babysteps’.

IMG_4086.jpg

motivatie

Ik werkte al enkele jaren als leerkracht, eentje die met veel passie en enthousiasme tussen de leerlingen staat. Als klein meisje merkte ik al snel dat dit mijn roeping was, het behalen van mijn bachelor lager onderwijs was een hoogtepunt. Daar hield het niet bij op, want nadien behaalde ik nog een bachelor kleuteronderwijs. Werken met kinderen geeft mij enorm veel voldoening, ik vind het fijn om een schakeltje te zijn in de ontwikkeling van jonge kinderen en hen te begeesteren. Het laatste schooljaar gaf ik bewegingsopvoeding aan 180 peuters en kleuters van tweeënhalf tot vijf jaar. De positieve invloed van bewegen op kinderen werd mij heel snel duidelijk. De kracht en positieve gevolgen van bewegen wordt door onze maatschappij nog niet voldoende erkend. Door het lezen en bestuderen van verschillende studies voelt de drang om kinderen op een verantwoorde manier te laten bewegen en bij te dragen aan hun positieve ontwikkeling groter dan ooit. Als dochter van gedreven ondernemers stroomt het ondernemersbloed door mijn aderen. De ‘goesting’ om zelf iets te ondernemen werd steeds groter. Door het bundelen van deze verschillende krachten (passie, ondernemerschap en expertise) krijg je een sprankelende cocktail: de start van Mini Motus.

Omgeving is van groot belang! Niet enkel DNA is bepalend voor hoe een kind later zal worden.

Als ouder heb je een grote invloed, gebruik deze kracht.


… Iedereen die wel eens zaadjes heeft gezaaid weet dat het resultaat afhangt van de voedingsbodem waarin de zaadjes terechtkomen en de vroege omgevingsinvloeden, zoals hoeveel licht en water het ontkiemende zaadje krijgt tijdens de vroeger ontwikkeling.

 

Beweging in de begin jaren zijn als goede grond, veel licht en water voor je mini

Wat is ‘the problem & need’?

Aan welke positieve aspecten wil ik meewerken?
Dan ga ik even verder in op enkele studies die ik gelezen heb. Lichaamsbeleving en zelfbeleving zijn nauw met elkaar verbonden (Kugel, 1969). Daarbij horen een realistische inschatting van je kunnen, zelf- vertrouwen en durf. Kinderen die meer bewegen zullen dus meer zelfbesef, zelfvertrouwen en durf ontwikkelen. Voor de overgrote meerderheid van gezonde kinderen geldt dat zelfredzaamheid samenhangt met een goede motoriek. Zelfvertrouwen en durf ontwikkelen.

Zelf-standig’ is niet voor niets: op eigen benen kunnen staan! ‘Be-grijpen’ is ook: greep op de omgeving hebben (Zimmer, 2002). Lichaamsbeheersing draagt bij aan zekerheid en bijgevolg aan een grotere veiligheid. Een positief zelfconcept is ook basaal voor de cognitieve ontwikkeling van kinderen, maar is het ook meer specifiek van belang voor de ontwikkeling van het denken.

Bij drie- tot vijfjarigen is er een sterke samenhang tussen bewegen en denken, in wat Piaget (Westerman e.a.,2004) .‘het sensomotorische denken’ heeft genoemd. Kortom, bewegen tussen de leeftijd van nul en vier jaar zorgt een exponentiële groei tijdens de ontwikkeling van jonge kinderen. Er is daarbij duidelijk een groot te kort aan bewegingsleer voor deze specifieke doelgroep. Een belangrijke, zo niet de belangrijkste factor in het minder bewegen en buitenspelen van kinderen is de achteruitgang van de kwaliteit van de fysieke speelomgeving voor kinderen (‘Aktionsraumqualität’): het sterk verminderen van voldoende uitdagingen tot veelzijdig bewegen in de directe leefomgeving. Ook de sociale kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk, vooral de aanwezigheid van andere kinderen. Kinderen willen met andere kinderen spelen, elkaar stimuleren en imiteren: ‘kijk eens wat ik kan!’

De negatieve problemen die ik wil wegwerken zijn bewegingsarmoede en de kans op obesitas verkleinen. Beide elementen kennen sinds enkele jaren een grote negatieve groei in onze maatschappij.

Problem & need

IMG_3519.jpg
bottom of page